Cégnyilvántartási transzparencia

Az új jogszabály alapján tényleges tulajdonosra vonatkozó adatszolgáltatónak minősül majdnem mindegyik gazdálkodó szervezet, a bizalmi vagyonkezelő, valamint bizonyos állami vagy önkormányzati tulajdonú szervezet. 

Az adatszolgáltatók elsődleges feladata, hogy kötelesek a tényleges (magánszemély) tulajdonosaikról pontos és naprakész információkat beszerezni és nyilvántartani, valamint a tényleges tulajdonosok is kötelesek lesznek rendelkezésre bocsátani valamennyi olyan információt, amelyekre ezen kötelezettségnek való megfelelés érdekében szükség van.

A tényleges tulajdonosi adatokat a számlavezető bankok (esetlegesen széfszolgáltatók) továbbítják a központi nyilvántartás felé, illetve az esetleges változás bejelentése is ezen entitások feladata. A nyilvántartás felállításának és működtetésének felelőse pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A jogszabály azon fontos előírásai, amelyek kibővítik a nyilvántartáshoz való hozzáférési kört idén február 1-jétől léptek hatályba. Ettől a dátumtól nemcsak maga a cégtulajdonos, de hatóság, ügyészség, bíróság, a felügyeletet ellátó szerv, a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabály előírásai alá tartozó szolgáltatók; könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek is hozzáférhetnek az adatokhoz.

Továbbá, a hozzáféréssel rendelkezőknek kötelességük lesz az általuk észlelt esetleges eltéréseket jelenteni a NAV-nak.

Ezen túl 2022. február 1-jétől a NAV egy úgynevezett nemzeti nyilvántartási számot, valamint egy megbízhatósági fokozatot (úgynevezett TT-indexet) rendel az adatszolgáltatóhoz, amely alakulásának függvényében kell a következményekkel számolni.

A pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabály előírásai alá tartozó szolgáltatók (elsősorban könyvelők, adótanácsadók, székhelyszolgáltató, ügyvédek) az ügyfélátvilágítás során kötelesek figyelembe venni a nyilvántartásban szereplő adatokat, illetve azok alapján kell eljárniuk.

2022. július 1-jétől újabb jogszabály-részek lépnek hatályba: ekkortól hatályosak a jogkövetkezményekre vonatkozó rendelkezések. Ezek ugyanakkor jelenleg nem szigorúak, elsősorban a honlapon közzétételt, illetve 4,5 millió forint értékhatár feletti ügyletek megtagadását jelenti: díjfizetés ellenében már nemcsak a fent említett szervek és személyek, hanem bárki hozzáférhet a nyilvántartásban tárolt adatokhoz.

A végleges hatályba lépés időpontja az összes uniós tagállamban 2023. február 1., ekkor uniós szinten általánosan, mindenki számára  hozzáférhetővé kell tenni a nyilvántartást.

Az mfor.hu írása nyomán