Változik a(z) (O)rigó!

Novembertől több feladatot kell megoldani a sokak által csak „rigó utcai” nyelvvizsgaként aposztrofált Origó nyelvvizsgarendszer közép- és a felsőfokú nyelvvizsgáján.

Az alapfokhoz hasonlóan (B1 szóbeli) a többi írásbelin is ezentúl két feladattal mérik az olvasáskészséget és az íráskészséget, a szóbelin pedig a beszédértést.

Az új vizsgaelemek az alábbiak:

B1 (alapfok) írásbeli

Olvasáskészség: szöveg kiegészítése megadott elemek visszahelyezésével

Íráskészség: üzenet/rövid vélemény/értékelés/internetes hozzászólás közlése magyar nyelvű stimulus alapján

B2 (középfok) szóbeli

Beszédértés: összefüggő szöveg/párbeszéd/interjú

(az első feladattól eltérő szövegfajta) Lehetséges feladattípusok: hozzárendelés, információ transzfer, rövid válasz magyar nyelvű táblázat kitöltésével vagy táblázat nélkül, információ transzfer magyar nyelvű mondatok kiegészítésével

B2 (középfok) írásbeli

Olvasáskészség: szöveg kiegészítése megadott elemek visszahelyezésével

Íráskészség: vélemény kifejtése, hozzászólás internetes fórumon, vagy blogbejegyzés célnyelven megadott stimulus alapján

C1 (felsőfok) szóbeli

Beszédértés: (Az első feladatétól eltérő szövegfajta) Lehetséges feladattípusok: hozzárendelés, információ transzfer, rövid válasz magyar nyelvű táblázat kitöltésével vagy táblázat nélkül

C1 (felsőfok) írásbeli

Olvasáskészség: szöveg kiegészítése megadott elemek visszahelyezésével

Íráskészség: szövegértelmezés, vélemény kifejtése, blogbejegyzés, olvasói levél célnyelven megadott stimulus alapján

A B1, B2, C1 írásbeli és szóbeli vizsgák változásáról pontosabban az ELTE Origó Nyelvi Centrum oldalán lehet tájékozódni.