Munkajogi változások – 2024

Mintha az új évi fogadalmakat tevők sorában a mindenkori magyar kormány is helyet követelne magának, minden évben új, és/vagy módosított jogszabályokkal szórnak meg bennünket. Az idei év sincs másként. Alább összeszedtük melyek érintik a munkajog, munkaügyek területét. Így változtak tehát a jogszabályok 2024-re: 

A legfőbb munkajogi változások

A Munka törvénykönyve módosítás 2024-ben egyebek mellett kiterjed az alábbi területekre:

 • Minimálbér növekmény, ami már 2023. december 1-től irányadó
 • Táppénz összegének változása
 • Foglalkoztatási igazolás
 • Szabadságkiadások
 • Vendégmunkások magyarországi foglalkoztatása
 • Kötelező üzemorvosi vizsgálat
 • Munkavédelmi oktatás
 • Képernyőidő

A szabadság mértéke

Az éves szabadság alap- és pótszabadságból áll össze, az alapszabadság mértéke 20 munkanap, a pótszabadságokat, illetve azok mértékét az alábbiak szerint határozzák meg: az életkor után járó pótszabadság először abban az évben illeti meg a munkavállalót, amikor a szükséges életkort betöltötte;

 • a 25. életévtől 1 munkanap
 • a 28. életévtől 2 munkanap
 • a 31. életévtől 3 munkanap
 • a 33. életévtől 4 munkanap
 • a 35. életévtől 5 munkanap
 • a 37. életévtől 6 munkanap
 • a 39. életévtől 7 munkanap
 • a 41. életévtől 8 munkanap
 • a 43. életévtől 9 munkanap
 • a 45. életévtől 10 munkanap

A fiatal munkavállalónak járó pótszabadság utoljára abban az évben jár, amikor a 18. életévét betölti: 5 munkanap

A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább 3 órát dolgozó munkavállaló pótszabadsága: 5-5 munkanap

A rehabilitációs szakértői szerv által megállapítottan legalább 50%-os mértékű egészségkárosodással rendelkező munkavállaló pótszabadsága: 5 munkanap

Gyermek(ek) után járó pótszabadság (először a gyermek születésének évében, utoljára abban az évben, amikor 16. életévét betölti, és mindkét szülőt megilleti):

 • egy gyermek után 2 munkanap,
 • két gyermek után 4 munkanap,
 • kettőnél több gyermek után 11 munkanap.

Újdonság az apának gyermeke születése esetén járó pótszabadság, az apasági szabadság, maximum kétszer 5 napos egységben: 10 munkanap. A munkavállaló az apasági szabadság öt munkanapjára 100 % távolléti díjra, a hatodik munkanapjától a távolléti díj 40%-ára jogosult.

Szabadságkiadás változás a gyermeket nevelők esetében 

Idéntől az Mt módosította a szülők szabadságának kiadására vonatkozó rendjét is: eszerint pótszabadságot és a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, amelyre vonatkozó igényét a munkavállalónak legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.

Bérek 2024

Rendkívüli módon a minimálbér emelésére nem január 1-jétől, hanem már 2023. december 1. napjától sor került. A minimálbér 15%-kal, míg a garantált bérminimum 10%-kal nőtt. Így az új rendelkezések értelmében:

 • a minimálbér összege havi bruttó 266 800 forintra
 • a garantált bérminimum összege havi bruttó 326 000 forintra emelkedett.

Az Mt. 2024-ben hogyan szabályozza a táppénzt?

A táppénz összege a mindenkori minimálbér kétszeresének 30-ad része lehet maximum, és így a minimálbér emelésével együtt változik. 

 • Ha a munkavállaló folyamatos biztosításban eltöltött ideje meghaladja a két évet, akkor a táppénz mértéke a napi átlagkereset 60 százaléka.
 • Ha azonban nincs meg a két év vagy a keresőképtelenség kórházi ápolással függ össze, akkor a táppénz mértéke 50 százalékos lesz.

2024-ben az MT táppénz napi összege maximum: 17.786 forintra emelkedett. A táppénz naptári napokra jár, tehát munkaszüneti napra, szabadnapra és pihenőnapra (azaz hétvégére) is. A táppénzre egy évig vagyunk jogosultak maximum. A táppénzre való jogosultság egyéb feltételeit a munkahelyén az érintett bérszámfejtőtől esetleg könyvelőtől tudja megérdeklődni!

Változik a foglalkoztatási igazolások kiállításának rendje

2024. január 1-től a munkaviszony megszűnésekor kiállítandó igazolások tekintetében van változás, nem hatféle különböző dokumentumot, hanem csak egy, egységes, minden szükséges információt tartalmazó dokumentumot kapnak majd meg – elektronikus formában vagy papír alapon a munkavállaló.

Kötelező üzemorvosi vizsgálat

Igaz, ez a módosítás csak 2024. szeptember 1-jén lép hatályba. A több munkáltató által várt változás szerint: szeptembertől megszűnik a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat. A jogszabályban meghatározott esetben, munkakörökben, továbbá ha a munkáltató elrendeli, a munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként a munkáltató ingyenesen köteles biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

Újdonság a munkavédelmi oktatás terén is

2024. február 1-től a munkavédelmi törvény módosításának köszönhetően meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében egy általános jellegű oktatási tematika alapján is teljesíthetik majd a munkavédelmi oktatást az azt betöltő munkavállalók. Jó hír a munkáltatóknak, hogy az oktatási anyag átadása a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton keresztül is történhet. 

Képernyő előtti munkavégzés

Változtak továbbá a képernyő előtti munkavégzés szabályai is. Ennek értelmében megszűnik az a szabály, hogy a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi 6 órát, illetve a napi munkaidő 75 százalékát nem haladhatja meg. helyette 2024.01.01-től már csak azt a szabályt kell betartani, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként min. 10 perces munkaközi szünetek beiktatásával kell megszakítani.

Adómentes jutalmazás?

2024-től évente háromszor jutalmazhatók a munkavállalók adómentesen, alkalmanként a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben. Bizonyos feltételek mellett már adómentes az a palackozott bor is, amelyiket üzleti ajándékként adnak, vagy csapatépítő tréningen, üzleti találkozón fogyasztanak el.

Módosul a szociális hozzájárulási adó szakmatanulás esetén

Még tavaly év végén jelent meg a Magyar Közlöny 2023. évi 171. számában a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása.

A változás a megváltozott munkaképességűek szakmatanulása esetén elszámolható szocho-kedvezmény (arányosított önköltség egy munkanapra vetített mértéke) arányosítását érinti. Ennek értelmében, 2024. január 1-jétől a szocho-kedvezmény a megváltozott munkaképességű szakmát tanulók esetében – az arányosítást mellőzve – nem a képzőhelyen töltött idő arányában vehető igénybe, hanem valamennyi duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatással érintett napra teljes összeg számolható el.