Finnugor helyett hun rokonság?

Az ötödikesek az új tankönyvek szerint már a finnugor rokonság helyett hun rokonságról tanulnak.

A finnugor nyelvrokonságot az új történelemtankönyv csak egy nyelvészek által vallott hipotézisnek állítja be, a hun-magyar folytonosságot és a történelmi mítoszok magját ellenben valóságosnak tartja, és leteszi a garast a kettős honfoglalás tézise mellett, annak ellenére, hogy azt a történészek nagy többsége elutasítja.

Több vitás pontja is van az új történelem tankönyveknek, amiket kötelező jelleggel használnak ötödik és kilencedik osztályban. Január végén elfogadták az új Nemzeti Alaptantervet (NAT) és néhány hónap alatt átírták a tankönyveket, majd pillanatok alatt el is fogadták azokat. Néhány éve már csak állami tankönyvekből lehet tanulni, az iskolák két tankönyvcsalád közül választhatnak, mindkettőt az Oktatási Hivatal fejleszti.

A tananyagfejlesztők ugyanabból a csapatból kerülnek ki, így a párhuzamos könyvek között elég kevés az eltérés. A történelemtankönyvekkel szemben az a fő kritika, hogy azokban egy sor olyan állítás szerepel, amelyekről nincs egyetértés a történettudományban.

“Tankönyvírásnál nagy alázatra van szükség. Olyan arányossággal kell bemutatni az anyagot, ami egy gyerek számára képet ad az általános tudásunkról, és nem egy véleményt hangsúlyoz agyon. Ez a részrehajlás problémája, ebből a könyvből pedig hiányzik a szükséges távolságtartás. Sok szakmai hiba is van benne, ennél sokkal alaposabb lektorálás kellene” – mondta egyébként a tankönyvről Klaniczay Gábor, az egyik legnevesebb magyar középkortörténész, egyetemi tanár.

Mindezzel sajnos olybá tűnik, hogy az eddig nagyjából korrektnek mondható magyar oktatás, így különösen a történelem oktatás rátért arra az útra, amelyet a környező országokban már évtizedek óta alkalmaznak és amely sok csúsztatást, hamisítást tartalmaz a történelmi tényekkel szemben.

Mindamellett, hogy eddig is nehezen volt érthető a finnugor nyelvrokonság mikéntje, diákként meglehetősen erőltetettnek tűntek a magyarázatok, de tudomásul vettük, hogy nem tudósok vagyunk. Az ártatlan szellemet pedig könnyű megfertőzni olyannal és oly módon, hogy a nem igazolt vagy nem igazolható tényeket valósnak állítunk be.

Csak egy kérdést: mi szükség van annak bizonygatására, hogy hunok vagyunk és nem magyarok Levédiából?