Előnyös-e a megváltozott munkaképességű foglalkoztatása?

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása több szempontból is előny lehet a vállalkozás számára. Többször hangoztattuk már, hogy az anyagi előnyökön túl ezek a munkavállalók igen lojálisak is.

Van természetesen olyan munkáltatók, ahol kötelezően kell megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatni. Most azonban nem róluk van szó. Tudni kell, hogy megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása esetén a cégek a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettségüket csökkenthetik, szociális hozzájárulási adó kedvezményt vehetnek igénybe, illetve pályázat alapján bértámogatási lehetőséget is biztosítanak.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának további előnye, hogy az őket foglalkoztató vállalkozás csökkentheti a társasági adóalapját a legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű munkavállalónak kifizetett munkabér, de legfeljebb az érvényes minimálbér (2020-ban: 161.000 Ft) összegével, feltéve, hogy az általa foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben nem haladja meg a 20 főt. Ez így bonyolultan hangzik, de ne ijedjünk meg tőle!

Ki tekinthető megváltozott munkaképességű személynek?

  • akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű
  • aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik
  • akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű
  • aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri

Nem győzzük hangsúlyozni azt a tapasztalatunkat sem, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása nem csak anyagi érdeke lehet a vállalkozásunknak, nem csak lojális dolgozót szerzünk magunknak, hanem igen fontos szociális tényező, hogy ezek az emberek az elszigetelt otthoni magány helyett közösségbe járnak, hasznosnak érzik magukat a társadalom, a gazdaság számára. Így jó néhány olyan stresszort is ki lehet zárni az életükből, ezzel csökkentve az amúgy sem kis mennyiségben elfogyasztott kötelező és el nem hagyható gyógyszeradagot. Ezzel pedig a társadalombiztosításnak is kisebb kiadást generálnak.

Javasoljuk tehát a foglalkoztatásukat!